شیشه بالکن جهان نما

شیشه بالکن در گرگان

  • شیشه بالکن بدون قاب

از بزرگترین مزیت های این مدل شیشه بالکن در گرگان این است که میتوان محیط بیرون را بسیار شفاف و بدون مانع مشاهده کرد، چون در این مدل شیشه تراس، به هیچ عنوان از اتصالات و همچنین پروفیل های متصل کننده استفاده نخواهد شد.

همچنین از دیگر مزیت های شیشه بالکن در گرگان بدون قاب این است که محیط بالکن و تراس شما را از سروصدا و حشرات موزی مزاحم دور می کند و همینطور اینکه از باد و باران و شرایط اب و هوایی متفاوت محافظت می نماید.

  • شیشه بالکن مدل پنجره ای

این مدل از پنجره ها به پنجره بالکن هم معروف هستند چون به شکل پنجره باز و بسته می شوند و بسیار در مصرف انرژی صرفه جویی می کند.

لازم به ذکر است که این مدل پنجره را با پنجره عادی مقایسه نکنید چون درست است که شبیه پنجره بازوبسته می شود ولی تمام مزیت های شیشه بالکن در گرگان را دارد.

از مزیت های دیگر این مدل شیشه تراس یعنی شیشه پنجره ای این است که می تواند در فصول مختلف سال به آسانی باز و بسته شود و همچنین عایق بسیار خوبی جهت جلوگیری از الودگی صوتی یا حشرات است.

  • بالکن شیشه ای تاشو

این مدل از شیشه های بالکنی در گرگان که اسمش مشخص است مدلی از بالکن شیشه ای است که در یک طرف جمع می شود، این مدل شیشه تراس به این صورت است که با یک پنل ثابت اجرا می شود و بقیه پنل ها متحرک می باشد که روی ریل حرکت می کنند و به آسانی می توان باز و بسته نمود.